Objavljena dopuna Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 77/22 od 28.09.2022. godine objavljene su dopune Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.

Dopunom uredbe, Vlada Fedearcije proširuje obuhvat svog programa pomoć i na nezaposlene osobe. Propisana je jednokratna novčana naknada nezaposlenim osobama kao i način njene isplate.

Izvršena je i dopuna člana 19. Uredbe prema kojoj će poslodavac svojim aktom utvrditi posebne kriterije za isplatu i visinu isplate jednokratne pomoći zapsolenicima od 1.080,00 KM.

Dopune Uredbe preuzmite OVDJE.

Prećišćena Uredba o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.