Obavijest UIO u vezi sa poreskim prijavama

Ovim putem obavještavamo vas da je UIO poslala informaciju putem elektronske pošte na email adrese poreskih obveznika. Obavijest donosimo u cjelosti:

Poštovani poreski obveznici,

Ovim putem podsjećamo Vas da ste poresku prijavu za PDV te domaću akcizu kao i izvještaj o posebnoj šemi u građevinarstvu od poreskog perioda 01.01. do 31.01.2019. godine dužni dostavljati isključivo elektronskim putem preko ePortala UIO.

Preduslov za elektronsko podnošenje poreskih prijava je registracija korisnika elektronskih usluga UIO, a obveznici koji ne izvrše registraciju za elektronske usluge UIO neće biti u mogućnosti izvršavati svoje redovne obaveze, tj. podnositi PDV, PDA prijave i izvještaj o posebnoj šemi u građevinarstvu, što za sobom povlači brojne sankcije.

Podzakonski akti, koji regulišu oblast elektronskih usluga UIO i elektronskog podnošenja prijava za porez na dodatu vrijednost i domaću akcizu kao i izvještaja o posebnoj šemi u građevinarstvu su: Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, broj: 85/17), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 85/17), Uputstvo o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO („Službeni glasnik BiH“, broj: 85/17), Uputstvo o elektronskom podnošenju prijava samooporezivanja („Službeni glasnik BiH“, broj: 04/18) i Uputstvo o podnošenju izvještaja o posebnoj šemi u građevinarstvu elektronskim putem (“Službeni glasnik BiH”, broj 82/18).

Uprava za indirektno oporezivanje