Koeficijenti rasta cijena u Federaciji u januaru i februaru 2018. godine

U “Službenim novinama FBiH” br.29/18 od 18.4.2018. godine objavljeni su Koeficijenti rasta cijena u januaru i februaru 2018. godine.

Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu februaru 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,003.

Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu januaru 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,003.