Javna rasprava u vezi sa Nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima

U skladu sa zaključcima Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine otvora se  javna rasprava u  trajanju od 60 dana za  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima.

Tekst Nacrta zakona možete preuzeti ovdje

Sve sugestije, primjedbe i prijedlozi na tekst Nacrta Zakona dostavljaju se do 23.12.2019. godine, pismenim putem na adresu: Federalno ministarstvo finansija/financija, ul. Mehmeda Spahe br. 5, 71000 Sarajevo ili putem e-maila: info@fmf.gov.ba.

Izvor: www.fmf.gov.ba