Izmjene Zakona o doprinosima

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 6/23 od 27.01.2023. godine objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o doprinosima. Izmjene se odnose na povlaštenu osnovicu za obračun doprinosa u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih, starih, zanata utvrđenih posebnim propisom.

Omogućeno je poslodavcima iz prethodno navedenih djelatnostima, da radnicima isplaćuju plaću u visini do 85% prosječne neto plaće, a da pri tome doprinose obračunaju na onsovicu koja predstavlja proizvod prosječne plaće iz člana 6a. stav 2. Zakona i koeficijenta 0,30. Podaci o prosječnoj neto plaći i prosječnoj neto plaći iz člana 6a. stav 2. Zakona, objavljeni su u ”Službenim novinama FBiH” broj 92/22 i iznose:

  • neto plaća 1.099,00 KM
  • prosječna plaća iz člana 6a. stav 2. Zakona 1.699,00 KM

Na osnovu navedenog, radnicima u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih, starih, zanata utvrđenih posebnim propisom, kojima se isplati plaća u iznosu do 934,15 KM, doprinosi se obračunavaju na osnovicu od 510,00 KM.

Navedene izmjene primjenjuju se od 28.01.2023. godine, i iste donisimo u nastavku:

 

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA

Član 1.

U Zakonu o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 01/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 04/21) u članu 6. tačka 10. mijenja se i glasi:
“10. lzuzetno, za radnike kojima se isplaćuje mjesečna plaća u visini do 85% prosječne mjesečne neto plaće, u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih, starih, zanata utvrđenih posebnim propisom, mjesečna osnovica za obračun doprinosa proizvod je iznosa prosječne plaće iz člana 6a. stav 2. i koeficijenta 0,30.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama.

 

Prečišćen Zakon o doprinosima.