Izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

Izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, koji je objavljen u ”Službenim novinama FBiH” broj 97/23 od 15.12.2023 godine, stvoreni su svi uslovi za isplatu neoporezive pomoći shodno Uredbi o isplati pomoć od strane poslodavca (”Službene novine FBiH” broj 96/23).

Također, izmjenama Pravilnika briše se i obaveza dokazivanja teške bolesti, odnosno tjelesna povrede, nalazom ocjene i mišljenjem Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Shodno navedenoj izmjeni, poslodavac može radniku isplatiti novčanu jednokratnu pomoći u visini tri prosječne plaće zaposlenika isplaćene u prethodna tri mjeseca ili u visini tri prosječne neto plaće u Federaciji prema posljednjem statističkom podatku, na ime:
a) teške invalidnosti zaposlenika (najmanje 60% invaliditeta),
b) teške bolesti zaposlenika ili članova njegove uže porodice i
c) hirurških intervencija na zaposleniku izvršenih iz zdravstvenih razloga i po preporuci ljekara.

Pod teškom bolešću, podrazumijevaju se sljedeće bolesti: akutna tuberkuloza, maligna oboljenja, endemska nefropatija, hirurška intervencija na srcu i mozgu, sve vrste degenerativnih oboljenja centralnog nervnog sustava, infarkt (srčani i moždani), oboljenje mišićnog sistema, paraliza i druge teške bolesti određene općim aktom Federalnog ministarstva zdravstva, kao i teške tjelesne povrede. Prethodno navedene bolesti i se u porezne svrhe više ne moraju dokazivati nalazom ocjene i mišljenjem Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

 

U nastavku donosimo tekst Izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Član 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 48/21, 77/21, 20/22, 57/22, 5/23 i 85/23) član 10. stav (1) tačka e) mjenja se i glasi:

“e) Uredbe o isplati pomoći od strane poslodavca (“Službene novine Federacije BIH”, broj 96/23).”

Član 2.

U članu 20. stav (17) rečenica: “Bolest, odnosno tjelesna povreda dokazuje se, u porezne svrhe, nalazom ocjenom i mišljenjem Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.” briše se.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

Prečišćenn Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak