Izmjene Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH

U ”Službenim novinama FBiH” broj 97/23, od 15.12.2023. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se od 15. decembra 2023. godine.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine.