Izmjene i dopune Uredbe o računovodstvu budžeta FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 66/23 od 30.08.2023. godine objavljene su Izmjene i dopune Uredbe o računovodstvu budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

Izmjene Uredbe o računovodstvu budžeta Federacije Bosne i Hercegovine preuzmite OVDJE.

 

Prečišćena Uredba o računovodstvu budžeta FBiH.