Izmjene i dopune Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjne upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 20/22 od 16.03.2022. godine su objavljene Izmjene i dopune Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjne upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Izmjene i dopune možete preuzeti ovdje: Izmjene i dopune Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjne upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Prečišćen Pravilnik preuzmite OVDJE.