Izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 37/23 od 19.05.2023. godine objavljene su Izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

Izdvajamo izmjenu koja se odnosi na uplatni račun budžeta Bosansko-podrinjskog kantona, gdje se naziv banke: “NLB banka d.d”, zamjenjuje se nazivom: “Privredna banka Sarajevo d.d.”, a broj računa: “132-731-0410293-154” zamjenjuje se brojem: “101-140-0078226-394”.

Izmjene Pravilnika preuzmite OVDJE.

Prečišćen Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.