Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava i zaštiti porodice s djecom

U “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 18/19 od 03.05. 2019. godine objavljena je Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava i zaštiti porodice s djecom.

Danom stupanja na snagu ove instrukcije prestaje da važi Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/18).

Ova instrukcija stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, a primjenjivat će se od 01.04.2019. godine.

Instrukciju možete preuzeti putem linka: http://www.sluzbenilist.ba/page/akt/foabrCI39NQ=