Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 28/22 od 13.4.2022. godine je objavljena Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata.

Ovom uredbom propisuje se popis tradicionalnih i starih zanata i uslovi za njihovo obavljanje.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata (“Službene novine Federacije BiH”, br. 66/09, 38/10 i 16/12).

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Preuzmi uredbu: Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata.