Zakon o komunalnim taksama Kantona Sarajevo

U “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 8/22 od 24.02.2022. godine je objavljen Zakon o komunalnim taksama Kantona Sarajevo.

Ovim zakonom propisuju se vrste komunalne takse (u daljnjem tekstu: taksa) na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), obveznik plaćanja, pripadnost takse, način utvrđivanja kriterija i visine takse, oslobađanje od plaćanja i otpis takse, način prijave i naplata takse i povrat takse.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o komunalnim taksama (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 14/06 – Prečišćeni tekst, 34/07, 2/08 – Ispravka, 29/11, 31/12, 36/12 – Ispravka i 28/18).

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Zakon o komunalnim taksama Kantona Sarajevo.