Tekst novog zakona o PDV-u upućen entitetskim parlamentima

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine dao je saglasnost da se Nacrt zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) dostavi nadležnim komisijama entitetskih parlamenata na konsultacije.

Nakon toga on bi ponovo trebao biti razmatran na sjednici Upravnog odbora UIO, a potom i upućen u javnu raspravu, a radi se o zakonu koji trebao biti usklađen s evropskim direktivama i cilj mu je da olakša rad poslovnoj zajednici.

Članovi Upravnog odbora usvojili odluku o visini kompenzatorne kamate za drugo polugodište 2019. godine koja iznosi 12 posto i odnosi se na određena carinska dugovanja.

O Nacrtu zakona o porezu na dodanu vrijednost bit će govora na narednom seminaru koji organizuje konsultantska kuća FEB, više na: http://www.feb.ba/seminar-specificnosti-iz-oblasti-pdv-a-nova-uputstva-uino-porez-po-odbitku-sluzbena-putovanja/

 

Izvor: Akta.ba