Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 28/21 od 09.04.2021. godine je objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

Izmjene Pravilnika možete preuzeti OVDJE.

Prečišćen Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.