Pravilnik o načinu i uslovima izdavanja i oduzimanju lincenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 28/21 od 09.04.2021. godine objavljen je Pravilnik o načinu i uslovima izdavanja i oduzimanju lincenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju.

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uslovi za izdavanje i oduzimanje licence–dozvole za rad (u daljem tekstu: licenca) ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju, kao način i postupak vođenja registra ovlaštenih revizora i društava za reviziju.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i uslovima izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/10, 42/10, 17/13, 55/13 i 1/21).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Pravilnik o načinu i uslovima izdavanja i oduzimanju lincenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju