Izmjene i dopune Pravilnika o fiskalnim sisitemima i fiskalnim dokumentima

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 28/21 od 09.04.2021. godine su objavljeni Pravilnik  o izmjenama Pravilnika o fiskalnim sistemima i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fiskalnim dokumentima.

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O FISKALNIM SISTEMIMA

Član 1.

U Pravilniku o fiskalnim sistemima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 50/20 i 92/20), u članu 42. iza stava (1) dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase:

“(2) Dozvoljena je upotreba fiskalnih uređaja propisanih Pravilnicima iz stava (1) ovog člana, do isteka rokova za obaveznu zamjenu fiskalnih uređaja, koji će biti utvrđeni propisom o dinamici zamjene fiskalnih uređaja, u skladu sa članom 51. Zakona o fiskalnim sistemima.

(3) Inicijalna fiskalizacija fiskalnih uređaja propisanih Pravilnicima iz stava (1) ovog člana može se vršiti najkasnije do 01.09.2021. godine.”

Član 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj 05-02-2-3683/20-2
Aprila, 2021. godine
Sarajevo                                                                                                                             Ministrica

                                                                                                                                  Jelka Milićević, s. r.

Prečišćen pravilnik o fiskalnim sistemima možete preuzeti OVDJE.

 

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O FISKALNIM DOKUMENTIMA

Član 1.

U Pravilniku o fiskalnim dokumentima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 50/20 i 92/20), u članu 48., iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

“(2) Fiskalni dokumenti iz člana 10. Zakona mogu se izdavati u skladu sa Pravilnikom iz stava (1) ovog člana, do isteka rokova za obaveznu zamjenu fiskalnih uređaja, koji će biti utvrđeni propisom o dinamici zamjene fiskalnih uređaja, u skladu sa članom 51. Zakona.”

Član 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj 05-02-2-3558/20-2
Aprila 2021. godine
Sarajevo                                                                                                                 Ministrica

                                                                                                                    Jelka Milićević, s. r.

 

Prečišćen Pravilnik o fiskalnim dokumentima možete preuzeti OVDJE.