Objavljene odluke o proširenju primjene kolektivnih ugovora za područje FBiH

U ”Službenim novinama FBiH” broj 53/22 od 06.07.2022. godine, objavljene su odluke o proširenju primjene kolektivnih ugovora za područje FBiH.

Naime, na osnovu člana 143. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16, 89/18 i 44/22), a na osnovu mišljenja Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH, federalni ministar rada i socijalne politike donio je odluke o proširenju primjene sljedećih kolektivnih ugovora:

  1. Primjena Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 85/21), proširuje se na sve poslodavce u djelatnosti trgovine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
  2. Primjena Kolektivnog ugovora za djelatnost drvne i papirne industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 77/21), proširuje se na sve poslodavce u djelatnosti drvne i papirne industrije na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
  3. Primjena Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti cestovnog prometa za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 103/21), proširuje se na sve poslodavce u djelatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika, ostalog kopnenog prevoza putnika, cestovnog prevoza robe, usluga preseljenja i pomoćnih djelatnosti u prevozu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
  4. Primjena Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 80/21), proširuje se na sve poslodavce u djelatnosti građevinarstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.