Objavljene izmjene i dopune Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti u FBiH

U ”Službenim novinama FBiH” broj 85/22 od 26.10.2022. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Izmjene i dopune pravilnika stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, tj. od 27.10.2022. godine, i iste možete preuzeti putem sljedećeg linka: https://feb.ba/wp-content/uploads/2022/10/Pravilnik-o-izmjenama-i-dopunama-Pravilnika-o-razvrstavanju-privrednih-subjekata.pdf