Objavljen Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

U “Službenim novinama FBiH“ broj 13/18 od 21.02.2018. godine objavljen je Zakon penzijskom i invalidskom osiguranju. Ovim zakonom uređuje se obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu međugeneracijske solidarnosti i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja nisu obavezno osigurana po ovom zakonu, kao i prava i obaveze na osnovu tih osiguranja.

Postupci koji nisu okončani do stupanja na snagu ovog zakona, okončat će se po propisima koji su važili u vrijeme podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, tj. od 01.3.2018. godine.

Zakon možete preuzeti preko sljedećeg linka ZAKON O PIO