Novi ciklusi obuke – ZAUZMITE SVOJE MJESTO DO SEPTEMBRA!

pocetak obukeJesen ćemo početi sa novim ciklusima obuka: abc KNJIGOVODSTVO i Napredno RAČUNOVODSTVO.
Početak je kraj septembra, sa formiranjem grupe, zato PRIJAVITE SE!

Zašto pohađati obuke abc KNJIGOVODSTVO i Napredno RAČUNOVODSTVO?

 • Sticanje praktičnog znanja,
 • Brže i bolje zaposlenje, sa stečenim znanjem na obuci,
 • Bolje razumijevanje računovodstva i finansijskih izvještaja,
 • Praktičan rad u program e-računovodstvo,
 • Mogućnost napredovanja sa stečenim znanjem.
 • Šta učimo?

abc KNJIGOVODSTVO je, u stvari, Modul 1 ili basic Modul kojim se polaznici žele uputiti u osnove knjigovodstva:  

 • knjiženje poslovnih promjena po klasama,
 • zalihe trgovačke robe, gotovih proizvoda i materijalno knjigovodstvo,
 • obračun plaća, ugovora i knjiženje poreza i doprinosa, 
 • vođenje KUF i KIF PDV evidencije, sastavljanje i knjiženje PDV prijave,
 • blagajničko poslovanje, obračun naloga za službeni put,
 • finansijski izvještaji,

Modul 2 – Napredno RAČUNOVODSTVO je logičan nastavak Modula 1 – abc KNJIGOVODSTVO, a cjeline koje se obrađuju su:

 • računovodstvo stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava: nekretnine, postojenja i oprema, nematerijalna imovina, goodwill, biološka imovina, investicijske nekretnine, donacije dugoročne imovine,
 • revaloziracija i mjerenje po fer vrijednosti dugoročne materijalne imovine – efekti na dobit i gubitak u finansijskim izvještajima,
 • računovodstvo zaliha, proizvodnja, vrednovanje zaliha i efekti na dobit ili gubitak u finansijskim izvještajima, r
 • računovodstvo potraživanja i obaveza, rezervisanja, računovodstvo kapitala,
 • praktična primjena MRS i MSFI na programu e-računovodstvo,
 • završna knjiženja, „zatvaranje“ konta prihoda i rashoda, izračun poslovnog rezultata i knjiženje poreza na dobit, sastavljanje finansijskih izvještaja i Poreznog bilansa;

Edukacija se vrši kombinacijom predavanja i knjiženja uprogramu e-računovodstvo firme Billans doo Sarajevo. 

Obuka se organizuje u Sarajevu, Zenici i Tuzli. Prijavite se na obuke, zauzmite svoja mjesta na vrijeme!

Prijavu možete izvršiti na web stranici www.abcknjigovodstvo.com ili direktno na sljedeće adrese:

Za obuku u Sarajevu
FEB dd
Tel: 033/215-802
e-mail feb@feb.ba

Za obuku u Zenici
CHRONOS doo
Tel: 032/202-580
e-mail: chronos@bih.net.ba

Za obuku u Tuzli
FinTech doo
Tel: 035/631-111
e-mail: info@fintech.ba