Izmjene Pravilnika o kontnom okviru i sadržaju konta za banke i druge finansijske organizacije

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 1/22 od 05.01.2022. godine, objavljene su Izmjene i dopune Pravilnika o kontnom okviru i sadržaju konta za banke i druge finansijske organizacije.

Izmjene i dopune Pravilnika o kontnom okviru i sadržaju konta za banke i druge finansijske organizacije preuzmite OVDJE.