Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava

U “Službenim novinama FBiH”, broj 87/20 od 02.12.2020. godine, objavljena su izmjene i dopune sljedećih pravilnika:

  1. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit,
  2. Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava.

Izmjene i dopune se većim dijelom odnose na način podnošenja poreznih prijava. Ove izmjene u primjeni su od 01.01.2021. godine.

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni poreza na dobit možete preuzeti OVDJE.

Izmjene i dopune Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava možete preuzeti OVDJE.

Novi pravilnici će biti posebno prezentirani na decembarskom webinaru u organizaciji Konsultantske kuće FEB d.d. Sarajevo, više na: https://feb.ba/webinar-pripremne-radnje-za-godisnji-obracun-i-porezne-prijave-e-kif-i-e-kuf-inspekcijski-nadzor-druge-atuelnosti/