Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u FBiH

U “Službenin novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 88/20 od 04.12.2020. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Izmjene i dopune Pravilnika možete preuzeti OVDJE.