Objavljen novi Zakon o stečaju

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 53/21 od 07.07.2021. godine objavljen je Zakon o stečaju.

Ovim zakonom uređuju se predstečajni postupak i stečajni postupak, pravne posljedice otvaranja i provođenja predstečajnog postupka i stečajnog postupka, reorganizacija stečajnog dužnika nesposobnog za plaćanje na osnovu stečajnog plana i međunarodni stečaj.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o stečajnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 32/04, 42/06 i 52/18).

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Tekst Zakon o stečaju