Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim naplatu komunalne takse u Kantonu Sarajevo

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 11/21 od 10.02.2021. godine je objavljena Presuda Ustavnog suda vezano za komunalne takse u Kantonu Sarajevo.

Ustavni sud Federacije ukazuje da vrsta djelatnosti ili zanimanja ne može biti relevantan kriterij za propisivanje različite visine komunalnih taksa na istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i ostalim prostorijama, objektima i mjestima.Osporena odredba Zakona i osporena odredba Odluke nisu u saglasnosti sa članom II.A.2. (1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kojim je propisano, da sva lica na teritoriju Federacije Bosne i Heregovine uživaju pravo na jednakost pred zakonom.

Presudu možete OVDJE.