Prosječne neto i bruto plate u FBiH

U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 4/18 od 19.1.2018. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plati zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec novembar 2017. godine:

  • po zaposlenom za novembar 2017. godine neto plata…………………………..868 KM
  • po zaposlenom za period septembar – novembar neto plata………………….860 KM
  • po zaposlenom za novembar bruto plata…………………………………………..1.331 KM