FIA: Pravilnik o uslovima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz registra finansijskih izvještaja pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 15/19 od 06 .03.2019 godine objavljen je Pravilnik o uslovima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz registra finansijskih izvještaja pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja.

Ovaj Pravilnik propisuje:

  • podnošenje zahtjeva za ustupanje prava na korištenje podataka,
  • uslove za ustupanje prava na korištenje podataka,
  • način ustupanja prava na korištenje podataka,
  • vrste izbora ustupanja podataka,
  • način korištenja podataka,
  • svrhu korištenja podataka,
  • ugovor o ustupanju prava na korištenje podataka i druga pitanja od značaja za ustupanje prava na korištenje podataka.

Pravilnik možete preuzeti na slijedećem linku: https://eliteworks.agency/clients/feb/wp-content/uploads/2019/03/PRAVILNIK-O-USLOVIMA-I-POSTUPKU-USTUPANJA-PRAVA-NA-KORISTENJE-PODATAKA-IZ-REGISTRA-FINANSIJSKIH-IZVJESTAJA-PRAVNIM-I-FIZICKIM-LICIMA-I-NACINU-NJIHOVOG-KORISTENJA.pdf