Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama i izvan poslovnih i stambenih prostorija i Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 103/22 od 28.12.2022. godine objavljen je Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama i izvan poslovnih i stambenih prostorija. Ovim pravilnikom propisuje se popis djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, kao i izvan poslovnih i stambenih prostorija i uslovi za njihovo obavljanje u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine na prijedlog kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast obrtništva.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama (“Službene novine Federacije BiH”, br. 61/09 i 12/12) i Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija (“Službene novine Federacije BiH”, br. 61/09 i 12/12).

U istim ”Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” objavljen je i Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski i uslovi za njihovo obavljanje. Ovim pravilnikom propisuje se popis djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski i uslove za njihovo obavljanje u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati sezonski (“Službene novine Federacije BiH”, br.: 61/09 i 12/12).

Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama i izvan poslovnih i stambenih prostorija

Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski i uslovi za njihovo obavljanje.