Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 34/21 od 30.04.2021. godine je objavljen Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca.

Ovim pravilnikom se propisuju uvjeti koje mora ispunjavati stručno osoblje za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, način obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca u zavisnosti od rizika, djelatnosti i broja radnika, kao i druga pitanja od značaja za način obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca.