Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 20/22 od 16.03.2022. godine su objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Prečišćen Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak