Pravilnik o izgledu i sadržaju zahtjeva za osnivanje obrta/srodne djelatnosti i Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti.

U “Službenim novinama Federacije Bosne I Hercegovine”, broj 53/22 od 06.07.2022. godine objavljeni su Pravilnik o izgledu i sadržaju zahtjeva za osnivanje obrta/srodne djelatnosti i Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtnićkih i srodnih djelatnosti.

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni tehnički i drugi uslovi za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti, koji se odnose na poslovne prostore, funkcionalno zemljište i druge vanjske površine, opremu i uređaje i propisuje se izgled i sadržaj Zahtjeva za osnivanje obrta/srodne djelatnosti.

Pravilnik o izgledu i sadržaju zahtjeva za osnivanje obrta/srodne djelatnosti

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti.