OMOGUĆENE PRIJAVE NA WEBINARE ODRŽANE U FEBRUARU 2023. GODINE

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo otvara prijave za webinare održane u februaru 2023. godine, a koji se odnose na:

 1. SASTAVJANJE POREZNOG BILANSA I POREZNE PRIJAVE ZA 2022. GODINU, PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA
 2. RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN POSLOVANJA UDRUŽENJA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Prijava na webinar je obavezna.

PRIJAVA NA WEBINAR

NAPOMENA: Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati od dana prijave pa do 28.02.2023. godine. Nakon što izvršite prijavu na webinar, kolege će vam blagovremeno dostaviti pristupne podatke za pregled.

Webinar se priznaje kao kontiniurana edukacija u računovodstveno-revizijskog profesiji i boduje se sa 7 bodova.

 

PROGRAM WEBINARA

SASTAVJANJE POREZNOG BILANSA I POREZNE PRIJAVE ZA 2022. GODINU, PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA

 • SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA I PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2022. GODINU
 • IZMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA I OBRAČUN NAJNIŽE PLAĆE
 • IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN POSLOVANJA UDRUŽENJA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 • SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE I PRIMJENA NOVOG KONTNOG OKVIRA
 • PRIMJENA ”MALIH” RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA U POSLOVANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
 • BUDŽETIRANJE PRIHODA I RASHODA PO PROJEKTIMA
 • POREZNE SPECIFIČNOSTI U POSLOVANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ POSLOVANJA

PRIJAVA NA WEBINAR

 

INFORMACIJE O WEBINARU

CIJENA PO WEBINARU:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal sa webinara– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14