Nova Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovune”, broj 25/20 od 17.04.2020.godine, objavljena je Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena. Ovom odlukom utvrđuje se postojanje uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na području Federacije Bosne i Hercegovine. Kao mjeru neposredne kontrole cijena iz tačke I. ove odluke, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine propisuje za pojedine proizvode utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene).

Pravna i fizička lica iz tačke III. ove odluke obavezna su utvrditi i primjenjivati marže tako da iste ne prelaze nivo marži tih proizvoda na dan 5.3.2020. godine.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (“Službene novine Federacije BiH”, broj 21/20).

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Odluku o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena možete preuzeti OVDJE.