Odluka o prestanku važenja odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj 43/20 od 01.07.2020. godine” je objavljena Odluka o prestanku važenja odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena.

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 4. stav (1) alineja 2. i člana 10. Zakona o kontroli cijena (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/95 i 70/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 227. sjednici, održanoj 25.06.2020. godine, donosi

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O PROPISIVANJU MJERA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA

I.

Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena V. broj 517/2020 od 09.04.2020. godine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 25/20), prestaje da važi.

II.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V. broj 863/2020
25. juna 2020. godine
Sarajevo

Premijer

Fadil Novalić, s. r.