Odluka o objavljivanju MSFI i MRS

U “Službenim novinama FBiH”, broj 44/20 od 3.7.2020. godine objavljena je Odluka o objavljivanju MSFI i MRS.

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje:

– Izmjene i dopune MSFI-ja 16 Najmovi;

– Izmjene i dopune MSFI-ja 3 Poslovne kombinacije;

– Izmjene i dopune MSFI 9, MRS 39 i MSFI 7;

– Izmjene i dopune MRS-1 Prezentacija financijskih izvještaja;

– Izmjene i dopune MRS-a 16 Nekretnine, postrojenja i oprema;

– Izmjene i dopune MRS-a 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina i

– Godišnja unapređenja 2018-2020

Standardi iz ove Odluke bit će objavljeni na web stranici Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine www.srr-fbih.org 23.6.2020.