Ocjena edukacije ŠKOLA POREZA

Molimo Vas da ocjenama od 1 (nezadovoljan) do 5 (odličan) ocijenite edukaciju ''ŠKOLA POREZA''
Pozitivne strane edukacije
Negativne strane edukacije