Novi rok za podnošenje zahtjeva za finansijsku konsolidaciju

U “Službenim novinama FBiH” broj 84/18 od 24.10.2018. godine objavljen je Uredba o izmjeni Uredbe o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Uredbom o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH uređuje se finansijska konsolidacija privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine i to:

  • privrednih društava u čijem osnovnom kapitalu je državni kapital zastupljen sa više od 50% i njihovih zavisnih društava (u daljnjem tekstu: društvo sa većinskim učešćem državnog kapitala),
  • privrednih društava u čijem osnovnom kapitalu je državni kapital zastupljen do 50% (u daljnjem tekstu: društvo sa učešćem državnog kapitala) i
  • privrednih društava u čijem osnovnom kapitalu je privatni kapital zastupljen 100% (u daljnjem tekstu: društvo sa 100% učešćem privatnog kapitala).

Izmjenama gore navedene Uredbe, produžen je rok za podnošenje zahtjeva za finansijsku konsolidaciju. Novi rok je 30.11.2018. godine.