Koeficijenti za valorizaciju plaća kod utvrđivanja penzijskog osnova za osiguranike koji pravo na penziju ostvaruju u 2018.godini

Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje izdalo je Saopštenje o koeficijentima za  valorizaciju plaća kod utvrđivanja penzijskog osnova za osiguranike koji pravo na penziju ostvaruju u 2018.godini u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, a  koje je objavljeno u “Službenim novinama Federacije BiH” br. 53/18 od 6.7.2018. godine.

U tom smislu, za osiguranike koji pravo na penziju ostvaruju u 2018. godini, kod utvrđivanja penzijskog osnova plaće, odnosno osnovice osiguranja iz perioda od 1966. do 2017. godine valorizuju se uz primjenu  koeficijenata prema Saopštenju.