Izmjene i dopune Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 85/21 od 22.10.2021. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U završnim odredbama se navodi kako izmjene i dopune stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a počet će
se primjenjivati od 1.9.2021. godine.

Izemjene i dopune možete preuzeti putem sljedećeg linka: Izmjene i dopune Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH

Prečišćen Zakon o registraciji poslovnih subjekata preuzmite OVDJE.