Izmjene i dopune Pravilnika o poreznoj rezidentnosti

U ”Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” broj 89/22 od 09.11.2022. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poreznoj rezidentnosti.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Izmjene Pravilnika preuzmite OVDJE.

Prečišćen Pravilnik o poreznoj rezidentnosti.