Izmijenjen Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH

U “Službenim novinama FBiH” br. 36/18 od 11.05.2018. godine objavljene su izmjene Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH. Naime, radi se o izmjeni odredbe člana 8. stav 3. u kojoj se riječi: “tri godine” zamijenjuju riječima: “10.07.2019. godine”.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH. Stoga, kako je isti u “Službenim novinama FBiH” 11.05.2018. godine, stupiće na snagu dana 19.05.2018. godine.