ZBIRKA PROPISA IZ OBLASTI PDV-a I AKCIZA (prečišćeni tekstovi) SA PRIMJERIMA IZ PRAKSE

Naruči knjigu ( 46,80 KM sa PDV )

Donošenjem Zakona o porezu na dodatu vrijednost izvršena je jedna od najopsežnijih reformi iz oblasti indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini u zadnjih nekoliko decenija.

Veliki broj izmjena i dopuna jednog propisa je ukazao na hitnu potrebu za prečišćenim tekstom, kako bi njegova primjena u praksi bila što praktičnija i jednostavnija, te će i iz tog razloga ova zbirka, sasvim korisno poslužiti.
U 2009. godini se desila još jedna značajna promjena iz oblasti indirektnih poreza, jer je donesen novi Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini kojim su takođe uvedene bitne promjene i novine u odnosu na propis koji je do tada bio na snazi. Ovim Zakonom je prije svega, izvršeno značajno usklađivanje kod oporezivanja određenih vrsta proizvoda (tkz. akcizni proizvodi) ovim indirektnim porezom sa relevantnim direktivama EU koje regulišu osnovne principe i standarde koji moraju ispunjavati propisi iz oblasti akcize zemalja članica i onih sa statusom kandidata.
U zbriku su uvršteni i najznačajniji podzakonski akti iz oblasti PDV-a i akcize, čije poznavanje i više nego potrebno za svakodnevnu praksu svih onih lica koja po bilo kom osnovu primjenjuju te propise ili na koja se oni primjenjuju i odnose.
Zbirka sadrži i najvažnije Instrukcije i Uputstva, koja je donijela Uprava za indirektno oporezivanje radi efikasnijeg uređivanja određenih postupaka i procedura, te izgled i formu propisanih obrazaca koji se koriste prilikom podnošenja raznih zahtjeva za ostvarivanje određenih prava i u svim drugim slučajevima kada je to određenim propisima regulisano.
Ova zbirka propisa je, prije svega nastala kao rezultat višegodišnjeg praktičnog rada vezano za njihovu primjenu ali i na pripremi nacrta za mnoge od njih, jer je mnogo lakše i praktičnije za svakodnevni rad imati sve važnije propise sa prečišćenim tekstovima i primjere obrazaca iz PDV-a i akcize na jednom mjestu i sabrane u jednu knjigu.
Brojni primjeri iz prakse, koji se navode u ovoj knjizi, biti će od pomoći kod tumačenja pojedinih odredbi Zakona o PDV-u i akcizama u BiH, jer iz svakog poglavlja ovih propisa se navodi po nekoliko konkretnih primjera.
Ova knjiga će značajno doprinijeti boljem, kvalitetnijem i lakšem obavljanju poslova svima onima koji ove propise primjenjuju u svakodnevnom radu, i biti korisna svim poslovnim ljudima i stručnim radnicima iz raznih oblasti, državnim službenicima i drugim zaposlenim u državnim organima, javnim ustanovama i drugim subjektima ali i stranim ulagačima koji se po prvi put upoznaju sa indirektnim porezima u Bosni i Hercegovini.