Uredba o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije Covid-19

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 74/20 od 16.10.2020. godine je objavljena Uredba o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije Covid-19.

Ovom uredbom uređuju se uslovi za ostvarivanje finansijske pomoći ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH) u okolnostima pandemije COVID-19, način osiguranja finansijskih sredstava za dodjelu finansijske pomoći, namjena i postupak dodjele finansijske pomoći, kriteriji za dodjelu, korisnici finansijske pomoći kao i nadzor i način izvještavanja.

Cilj Uredbe  je osiguranje podrške likvidnosti najugroženijim sektorima/djelatnostima, očuvanje radnih mjesta, te osiguranje hitno potrebne podrške i održavanje konkurentnosti u izvozno orijentisanim sektorima.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Uredbu možete preuzeti OVDJE.