U aprilu prosječna isplaćena neto plaća u Federaciji BiH iznosi 872 KM, a bruto plaća 1.338 KM

U “Službenim novinama Federacije BiH” br.51/18 od 29.6.2018. godine objavljene su prosječne plaće u Federaciji BiH za april 2018. godine. Prema Saopštenju Federalnog zavoda za statistiku prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za april 2018. godine iznosi 872 KM. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period februar 2018. godine – april 2018. godine iznosi 869 KM. Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za april 2018. godine iznosi 1.338 KM.