Pravilnik o procedurama za povrat, preknjižavanje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne I Hercegovine I postupku umanjenja obaveza

U “Službenim novinama Federacije BiH”, br 20/18 od 16.3.2018. godine objavljen je Pravilnik o procedurama za povrat, preknjižavanje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne I Hercegovine i postupku umanjenja obaveza.

Ovim Pravilnikom uređuju se procedure za povrat pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine  kojim raspolaže Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija , preknjižavanje pogrešno uplaćenih prihoda i postupak umanjenja obaveza za naredne (buduće) obaveze.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, odnosno 17.3.2018.godine.