Pravilnik o dodatnom računovodstvenom izvještaju za mikro privredna društva-aneksu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 92/22 od 18.11.2022. godine objavljen je Pravilnik o dodatnom računovodstvenom izvještaju za mikro privredna društva-aneksu.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržај i forma dodatnog računovodstvenog izvještaja za mikro privredna društva – Aneksa (u daljem tekstu: Aneks) koja vode knjigovodstvo u skladu s kontnim okvirom za privredna društva.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se na finansijske izvještaje za 2022. godinu i dalje.

Pravilnik o dodatnom računovodstvenom izvještaju za mikro privredna društva-aneksu.