Postupanje u slučaju neusklađenosti sa normama i propisima

Na  web stranici Saveza računovođa i revozora FBiH objavljen je NOCLAR, tj. Postupanje u slučaju neusklađenosti sa normama i propisima. Ovaj dokument „Postupanje u slučaju neusklađenosti sa normama i propisima“, International Ethics Standards Board for Accountants® (IESBA®), koji je u julu 2016. godine na engleskom jeziku objavio International Federation of Accountants (IFAC), u augustu 2018. preveo Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine (SRRiF-FBiH) i isti se reproducira uz dozvolu IFAC.

Profesionalni računovođa u javnoj praksi može se tokom pružanja profesionalne usluge klijentu susresti ili doći do saznanja o neusklađenosti, odnosno posumnjati u postojanje neusklađenosti sa normama i propisima. Svrha ovog dokumneta je da utvrdi odgovornosti profesionalnog računovođe kada se susretne sa takvom neusklađenošću ili mogućom neusklađenošću, te da mu pruži određene smjernice za procjenjivanje implikacija predmetnog pitanja i opcije kako postupiti u odnosu na njega. Ovaj dokument je primjenjiv bez obzira o kojoj vrsti klijenta je riječ, uključujući i to da li je klijent subjekat od javnog interesa ili ne.

Izvor: www.srr-fbih.org