Odluka o visini kompenzatorne kamate za period od 01. januara 2021. godine do 30. juna 2021.godine

U “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 78/20 od 04.12.2020. godine je objavljena Odluka o visini kompenzatorne kamate za period od 01. januara 2021. godine do 30. juna 2021.godine.

Ovom odlukom utvrđuje se visina stope kompenzatorne kamate za period od 01. januara 2021. godine do 30. juna 2021. godine.

Visina stope kompenzatorne kamate koja se u skladu sa članom 317. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine zaračunava na iznos uvoznih dažbina u slučaju kada carinski dug nastane u vezi s kompenzirajućim proizvodom ili uvoznom robom iz postupka unutrašnje obrade ili privremenog uvoza, za period iz člana 1. ove odluke iznosi 12%.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjivat će se od 01. januara 2021. godine.