Odluka o vanrednom usklađivanju penzija

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 31/22 od 22.04.2022. godine objavljena je Odluka o vanrednom usklađenju penzija. Ovom odlukom, u skladu sa članom 80. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 13/18, 90/21 i 19/22), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučuje da se izvrši vanredno usklađivanje penzija u procentu od 3,50%, izuzev najviših penzija ostvarenih po zakonu. Odluka o vanrednom usklađivanju penzija primjenjivat će se od isplate penzija za juni 2022. godine.

 

ODLUKA
O VANREDNOM USKLAĐIVANJU PENZIJA

I.

Ovom odlukom, u skladu sa članom 80. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 13/18, 90/21 i 19/22), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučuje da se izvrši vanredno usklađivanje penzija u procentu od 3,50%, izuzev najviših penzija ostvarenih po zakonu.

Odluka o vanrednom usklađivanju penzija primjenjivat će se od isplate penzija za juni 2022. godine.

II.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

III.

Ova odluka objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH”, a stupa na snagu 1. maja 2022. godine.

V. broj 546/2022
21. aprila 2022. godine                                                                                             Premijer
Sarajevo                                                                                                                    Fadil Novalić, s.r.